Strona główna  

 

 

Numer

Numer ogłoszenia w  BZP: 279595-2013                                                                               Olsztyn, 23.12.2013 r.

 

 

Straż Miejska

10-959 Olsztyn

Al. J. Piłsudskiego 11/17

 

1.      Ogłasza przetarg nieograniczony sprzedaż oleju napędowego, gazu LPG propan-butan oraz benzyny bezołowiowej Pb-95 do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Straż Miejską w Olsztynie.

         2.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Straży Miejskiej,   

 pokój nr  5 w godz. 7.30-15.00,

            3.      Oferty należy składać w sekretariacie Straży Miejskiej, pokój nr 4 do 17.01.2014 r. do godz. 13.00,

                  4.Otwarcie ofert nastąpi  17.01.2014 r. o godz. 13.30 w pokoju nr 11.

Bliższe informacje pod tel. 089  521 16 30

1. SIWZ pobierz
2. załącznik nr. 1 pobierz
3. załącznik nr. 2 pobierz
4. załącznik nr. 3 pobierz
5. załącznik nr. 4 pobierz
6. załącznik nr. 5 pobierz
7. aneks do SIWZ pobierz